Błąd
  • Out of resources when opening file './encepence_nowa/dt_users.MYD' (Errcode: 24) SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM dt_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM dt_content AS a LEFT JOIN dt_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN dt_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN dt_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN dt_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN dt_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM dt_categories AS cat JOIN dt_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN dt_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-09-17 17:29:53') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-09-17 17:29:53') AND a.catid IN (167,168,169,170,171,172,173,153,154,155,156,175,176,177,178,179,180,133,134,135,136,137,138,158,159,160,161,162,163,164,165) ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC
Menu
adidas Alpine: Odzież outdoorowa, która wspiera Cię na każdym kroku

adidas Alpine: Odzież outdoorowa, która wspiera Cię na każdym kroku

Popularna kolekcja adidas Terrex® dla alpinistów oraz sportowców outdoorowych doczekała się kontynuacji. Idealna na górskie wyprawy, zimową oraz lodową wspinaczkę, freeriding, czy alpinizm. Kurtki, warstwy ocieplające oraz...

Newsy

Artykuły

Baza Górska

Imprezy

Filmy

Wyprawy

Outdoor

Serwis

Baza górska

Multimedia